Основні завдання навчально-виховної роботи на

2017-2018 навчальний рік

 

1.    Розвиток мовленнєвої компетентності та навчання дітей грамоти через застосування інтерактивних форм та новітніх технологій.

2.           Ранній вік як синзетивний період для розвитку підвалин інтелектуально-пізнавальної, соціально - моральної, художньо - естетичної, фізичної сфер дитячої особистості.

3.          Продовжувати формувати у дошкільників навички соціально, економічно та екологічно доцільної поведінки, що складають сутність освіти для сталого розвитку.

Незважаючи на те, що була проведена значна робота по впровадженню фінансової освіти дошкільників, враховуючи об'ємність питання економічного виховання, є необхідність продовжити цю роботу в напрямі:

-         формування у дітей початкових уявлень про дії та поведінку, що орієнтовані на сталий розвиток, необхідних для свідомого вибору способу власного життя;

 

 

-         усвідомлення дошкільниками необхідності збереження ресурсів Землі та особистої причетності до майбутнього суспільства і природи.